פרק ששי פרץ סמולנסקין: מהשכלה ללאומיות

פרק ששי פרץ סמולנסקין : מהשכלה ללאומיות רוב רובם של היהודים מרוכזים היו במאה הי"ט בתחומי האימפריה הצארית , ואם במערב התנסו היהודים באמנציפציה ובתחילתו של תהליך שיוווי הזכויות , הרי בתחומיה של רוסיה רבתי שררה במרבית אותה תקופה מדיניות של איבה רשמית גלויה למיעוט היהודי . כשם שלא היתה ליברליזציה של ממש ברוסיה בכל שאר תחומי החיים , לא זכו אף היהודים שבה להתנסות בחוויות שעברו על אחיהם במערב בעקבות המהפכה הצרפתית . עם זאת , נעשו ברוסיה בראשית המחצית השניה של המאה נסיונות של ליברליזציה הדרגתית , שפתחו את שערי בתי הספר ומספר מקצועות בפני היהודים , ובמקביל התפתחו תהליכי השכלה בקרב יהודי רוסיה הדומים לא במעט לאלו שבמערב , אם כי מגמתם היתה שונה מעט והיקפם מצומצם בהרבה . פרעות 1881 שמו קץ דרסטי לתהליך זה , ופרץ סמולנסקין , שנודע ברבות הימים כמחבר הרומן האוטוביוגרפי התועה בדרכי החיים וכעורך כתב העת העברי השחר , מגלם באישיותו ובהתפתחות רעיונותיו את תהליכי השינוי שעברה שכבת המשכילים בני הדור הראשון ברוסיה . יליד תחום המושב , תלמיד ישיבת שקלוב , עבר סמולנסקין את שלבי ההתפתחות הרגילים של משכיל בן הדור ...  אל הספר
עם עובד