פרק שנים־עשר אחד העם: מדינה יהודית ולא רק מדינת יהודים

פרקשנים עשר אחד העם : מדינה יהודית ולא רק מדינת יהודים תרומתו של אחד העם כהוגה דעות , פולמוסן ופובליציסט לספרות העברית ולחיי הציבור היהודיים מחייבת דיון שממדיו חורגים בהכרח מן המסגרת המצומצמת של עיוננו . מסיבה זו נגביל את עצמנו להיבט אחד בלבד של הגותו-ננסה לבחון מהי משמעותה של הציונות הרוחנית המיוחסת לאחד העם , שלעתים הוצגה כאנטיתיזה להנחותיה של הציונות המדינית מבית מדרשו של הרצל . גם ניתוח מצומצם זה אינו יכול להתעלם מן הממדים האחרים בהגותו של אחד העם . נסיונו לבסס את הדיון בנושאים יהודיים על יסוד םוזיטיביסטי , משוחרר מן האמוציונליות שאפיינה את כתיבתם של רבים מראשוני המשכילים ו"חובבי ציון" הרוסיים , היה בו משום חידוש בפובליציסטיקה העברית . עם זאת , מצויים בביוגרפיה של אחד העם היסודות האופייניים המוכרים לנו כבר בהתפתחותו של משכיל יהודי רוסי מן הדור הראשון . רקע במשפחה חסידית , לימוד בישיבה , לאחר מכן לימודים אכסטרניים ונסיון שלא הצליח להתקבל ללימודים במוסד להשכלה גבוהה ; השפעת הזרם הפוזיטיביסטי במחשבה הרוסית ( בעיקר פיסארב , באמצעותו הגיע אחד העם לג'ון סטיוארט מיל . ( לאחר טלטולים מרובי...  אל הספר
עם עובד