פרק חמישי אלקלעי וקלישר: בין מסורת למודרניות

פרק חמישי אלקלעי וקלישר : בין מסורת למודרניות ראינו כיצד המיםגש עם ההשכלה והחילוניות מעמיד דווקא בסני בני הדור הראשון והשני לאמנציפציה בעיות חדשות של זהות והגדרה עצמית , שהחיפושים אחרי פתרונן מוליכים , לעתים , להגדרה חדשה של הזהות ההיסטורית היהודית במושגיה של הלאומיות של המאה הי"ט . מסקנתו של ניתוח זה נוטה להצביע על כך כי התודעה הלאומית היהודית החדשה , זו שתיקרא ברבות הימים בשם ציונות , מהווה את אחת מתוצאותיו הדיאלקטיות של תהליך האמנציפציה עצמו . בתורת שכזו , הריהי , אם כן , מהפכנית מבחינתה ההיסטורית היהודית ונתיבותיה המסורתיות . אולם במק ביל לכך ניתן לגלות באותה תקופה גם בקרב חוגים דתיים אורתודוכסיים נימין חדשות בהתייחסות לבעית השיבה לציון . מצד אחד , נמשך במחשבה הדתית במאה הי"ט הזרם הדומיננטי של המסורת היהודית , המשלב כיסופי משיח ואמונה בגאולה עם גישה פאסיבית מעיקרה לגבי מימושה של גאולה זו בידי אדם . מבחינה זו ממשיכה המסורת הדתית של המאה הי"ט את מה שאפיין את אורחות המחשבה היהודית הנורמטיבית בדורות הקודמים . אולם קיימות לפחות שתי דמויות בולטות בקרב רבני מחצית המאה הי"ט , שהדיהם של תה...  אל הספר
עם עובד