אפילוג: הציונות כמהפכה מתמדת

אפילוג : הציונות כמהפכה מתמדת הציונות היא סיפור של הצלחה-אולם מי שמבקש לבחון במה הצליחה באורח ספציפי , הרי יגלה כי לעתים אין זה דווקא באותם תחומים שבהם הציבה לעצמה מטרות מוצהרות : רובו של העם היהודי אינו יושב בציון-והסיבה לכד אינה מכשול חיצוני , כי אם היעדר רצון מצד רובם המכריע של היהודים לעלות ארצה ; מדינת ישראל הוקמה והתבססה-אך מעמדה הבינלאומי של מדינת היהודים רחוק עדיין מלהיות כמעמדה של מדינה ככל הגויים ; צבאה של המדינה הריבונית היהודית אומנם מגן על חיי תושביה ואזרחיה ואף נחל במהלך שלושים השנים האחרונות נצחונות מפוארים שייחרתו לעד בתולדות ישראל כמו גם בתולדות הלחימה המודרנית-אך חייהם של אזרחי מדינת ישראל רחוקים עדיין מן המנוחה והנחלה , וצבא מפואר זה תלוי באורח מאסיבי-ובעיקרו של דבר יישאר תלוי גם להבא-באספקת ציודו וחימושו כמעצמת חוץ . קיצורו של דבר , הנורמליזציה המהירה , האוטומטית כמעט , שנדמה היה שתהיה מנת חלקו של עם ישראל עם הקמת המדינה - עדיין ממנו והלאה . לאמיתו של דבר , יש להודות כי הוגי הדעות העיקריים של הציונות רחוקים היו מלהיות שטופים באופטימיזם נאיבי כגון זה שאפיץ את הדימויי...  אל הספר
עם עובד