פרק שביעי ליליינבלום: ההשכלה ברוסיה ושברונה

פרק שביעי ליליינבלום : ההשכלה ברוסיה ושברונה כפרץ סמולנסקיו היה גם משה לייב לילייגבלום הניר הדור הראשון של ההשכלה ברוסיה ; כמותו , זועזע גם הוא ממאורעות , 1881 שהעלו אצלו ספקות מהותיים לגבי נכונותו ותקפותו של הניתוח התיאורטי וההיסטורי של דור ההשכלה . יליד ליטא , הניר ישיבותיה ומורה בהן , מצא ליליינבלום את דרכו אל ההשכלה בכוחות עצמו ובלימוד עצמי ; בתביעותיו לתיקונים בדת הביא לקרע חמור בינו לבין הרבנים המקומיים . בשנת 1869 עקר לאודיסה ובאווירתה החופשית התוודע אל רעיו נותיהם של ההוגים הפהיטיביסטיים הרוסים ואף התקרב למחשבה סוציאליסטית . בחיבוריו הראשונים הועלתה תביעה לתיקונים מרחיקי לכת בדת ולשינויים באורח החיים היהודי , ובכך ביקש למצוא תשובה לבעית הפער בין האוכלוסיה היהודית והלא יהודית ; הוא ראה בהרחבת ההשכלה בציבור היהודי והלא יהודי ערובה לסובלנות ולהבנה-כשישתחררו יהודים ונוצרים כאחד מן הדת וממשפטיה הקדומים , ישכילו לחיות יחד בדו קיום של הבנה והערכה הדדית . מאורעות 1881 הביאוהו לידי משבר עמוק . גם על אודיסה החילונית , המודרנית והמשכלת , שבה יהודים ולא יהודים רחוקים מקנאות דתית וממה שנ...  אל הספר
עם עובד