נספח ביבליוגרפי

נספח ביבליוגרפי מטרתו של נספח זה היא שימושית , ולא מדעית מחקרית . לכן הצטמצמנו בהפניית הקורא למהדורות העבריות שמהן נלקחו המובאות מתוך החיבורים העיקריים של ההוגים השונים שנידונו בספר זה . מסיבה זו אף השתדלנו להצביע , ככל שניתן , על מהדורות או אוספי מקורות שהם באופן יחסי בהישג יד . םר ? א : ' החיבורים החדישים העוסקים בפירוט בתולדות הציונות הם : זאב לקויר , תולדות הציונות ( תל אביב ירושלים , תשל"ד ;( דוד ויטל , המהפכה הציונית ( ת"א , תשל"ח ;( יעקב כ"ץ , לרמיות יהודית ( ירושלים , תשל"ט . ( לבחינת התפתחותה של המחשבה היהודית בעת החדשה והתמודדותי , עם בעיות המודרניות , ראה ספריהם של נתן רוטנשטרייר , המחשבה היהודית בעת החישה ' H , ' S ( תל אביב , תש"ה ;( וכן אליעזר שביד , תולדות ההגות היהודית געת החדשה ( ירושלים תל אביב , תשל"ח . ( על התפתחותה של האנטישמיות החדשה לאחר האמנצי סציה , ראה : שמואל אטינגר , האנטישמיות בעת החדשה ( מרחביה , תשל"ט ) , ואוריאל טל , יהדות ונצרות כרייר הש ; י ( ירושלים , תש"ל ;( אנתולוגיה מועילה ומקפת של מבחר ההוגים הציוניים ניתן למצוא בספרו של אברהם הרצברג , הרעיון ...  אל הספר
עם עובד