פרק שבעה-עשר הרב קוק: הדיאלקטיקה שבגאולה

פרקשבעה-עשר הרב קוק : הדיאלקטיקה שבגאולה ראינו כיצד עלתה והתפתחה המחשבה הציונית במאות הי"ט והכי מתוך משבר המודרניזציה , ההשכלה והאמנציפציה שלתוכו נקלע הציבור היהודי בעולם שקני המידה האידיאולוגיים והחברתיים שלו הופכים להיות חילוניים ; ראינו אף כיצד נענים גם רבנים מסורתיים , כאלקלעי וקלישר , לאתגריה של התקופה המודרנית ומוסיפים נופך חדשני לכיסופי הגאולה הדתיים היהודיים המסור תיים . אך כיוון שהתנועה הציונית והאידיאולוגיה הציונית היו חדשניות , מהפכניות וחילוניות , התייחס אליהן המימסד הדתי , בדרך כלל , בספקנות אם לא באיבה גלויה . על אף המאבקים הקשים בין יהדות אורתודוכסית במזרח אירופה לתנועה הרפורמית במערבה , מאפיין , פרדוכסלית , קו משותף של שלילה והתנגדות את תגובותיהם הראשונות של שני הזרמים הללו כלפי הציונות , אם כי המסיבות לכד הן כמובן שונות ומקוטבות . רוב הפעילים הציוניים , במזרח אירופה ובמערבה , מצאו עצמם לפיכך בפולמוס חריף עם המנהיגות הדתית הרשמית . זכרון השבתאות וכשלון משיחיות השקר רבצו כענן כבד על המסורת היהודית שנכוותה בעבר וחששה מכשלון נוסף . אולם במקביל לכד התפתחה מגמה בציונות שנ...  אל הספר
עם עובד