פרק שלישי גרץ: המהפכה בתפישת ההיסטוריה של עם ישראל

פרק שלישי גרץ : המהפכה בתפישת ההיסטוריה של עם ישראל לעלייתה של כל אחת מן התנועות הלאומיות באירופה נתלוותה , או קדמה , צמיחה של תודעה היסטורית חדשה ומהפכנית , שבאמצ עותה ביטאה האומה החדשה או המתחדשת את תודעתה העצמית ודימויה העצמי החדשים . גילויו מחדש והעלאתו של העבר ההיסטורי היוו שלב חיוני בחיפוש אחר הזהות הלאומית העצמית בעולם ההווה : כד באומות העולם , כר בישראל . מפעלו ההיסטורי של היינריד גרץ הוא הביטוי המובהק ורב ההשפעה ביותר לתודעה עצמית מתחדשת ומשתנה זו . בין השנים 1853 1876 הופיעו י"א הכרכים של ספרו תולדות היהזדימ טן הזמנים ה ? דומי 8 ביותר עד ימינו והם תרמו תרומה מכרעת לגיבושה של התפישה הרואה ביהדות אומה , ובתולדות היהודיםהיסטוריה לאומית . לא עוד מסגרת דתית דוגמטית בלתי משתנה , כפי שסברה היהדות המסורתית , ולא עוד עדה דתית בעלת שליחות מוסרית רוחנית גרידא , כפי שגרסה היהדות הרפורמית-אלא אומה היסטורית , בעלת רצף היסטורי ובעלת תולדה המתרחשת בזמן ובמקום והמשתנה עם חלוף העתים והשתנות הנסיבות כתולדו תיהט של כל העמים האחרים . מסורתה של הפילוסופיה הגרמנית מבית מדרשו של הגל חברה אצל גר...  אל הספר
עם עובד