פרק אחד־עשר נורדאו: היהודים ומשבר המערב

פרק אחד עשר נור דאו : היהודים ומשבר המערב כהרצל , הגיע גמ נורדאו אל הציונות לאחר קריירה מזהירה של עיתונאי וסופר בלשון הגרמנית , בהיותו אחד מן המפורסמים שבהוגי הדעות האופנתיים של סוף המאה הי"ט . ספריו , השקרים המוסכמים של הציביליזציה , פרדוכסים , הת : וונות , העמידוהו בשורה הראשונה של המחברים והמסאים הידועים של דורו . כהרצל , נולד גם הוא בבודפשט וכרבים מיהודיה ראה עצמו שייך למעגל התרבות הגרמנית והרבה לפרסם בעיתונות הגרמנית בבודפשט עצמה , בוינה ובברלין ; שנים רבות חי בפאריס וכהרצל , נכח בעת טקס הורדתו בדרגה של דרייפוס . אך שלא כהרצל , ספג נורדאו-ששמו המקורי היה שמחה מאיר זידפלד-בביתו תרבות יהודית , שכן אביו הוסמך לרבנות והיה סופר ומחבר . בגיל צעיר ניתק עצמו הבן מרקע משפחתי זה והחליף את שם משפחתו שצליל יהודי ברור דבק בו בשם "נורדאו , " שהדים נורדיים חזקים מפעמים בו " . כשמלאו לי חמש עשרה שנה עזבתי את אורחות החיים של היהודים ואת לימודי התורה , " כתב נורדאו במכתב אוטוביוגרפי משנת " , 1896 היהדות היתה לי מעכשיו רק זכרון ... ומאז כבר הרגשתי את עצמי כגרמני , ורק כגרמני . " עם זאת , יסודות הבי...  אל הספר
עם עובד