הקדמה

עמוד:10

קטנה של שרירותיות , אם כי השתדלנו לצמצמה עד למינימום . וייצמן , למשל , עם כל חשיבותו כמדינאי , אינו יכול להיחשב בחזקת הוגה , ואילו ז'בוטינסקי היה , על דעת הכל , הוגה דעות בעל שיעור קומה ; ברל כצנלסון תרם אומנם רבות לגיבוש האידיאולוגיה של תנועת העבודה , אך את עיקרי יסודות תורתו ניתן למצוא אצל הוגים אחרים , שהגותם נידונה בספר זה . ייחודו של ההוגה כמו גם השאלה האם היה רישום לתורתו , הם שקבעו לגבינו . אפשר היה בהחלט להחליט אחרת , אולם מטרתנו לא היתה בנייתו של פנתיאון ציוני או קשירת כתרים ליושבים בכותל המזרח הציוני , אלא לגלות את רבגוניותו של הרעיון הציוני ואת החוטים והנימין המקשרים אותו עם העושר הרעיוני של ההגות המדינית המערבית . ברעיון הציוני התלכדו מסורת רבת דורות של עם ישראל עם אתגריה של התקופה המודרנית על כל היבטיה , והסחף והפרץ של המאה הי"ט והכ' נכרכו בו עם יסודות עמוקים של תודעה היסטורית ישנה נושנה . כמעט אין תנועה לאומית או סוציאלית מודרנית המקפלת בתוכה עושר אנושי ורעיוני כה מדהים , וכוונ תנו היתה להעלות יסודות אלה הנבלעיט לעתים בהמולת המעשה המדיני והמצוקות ההסברתיות , הדוחפות , לפרקים את הציונות לאפולוגטיקה מכאן ולצדקנות רטורית מכאן . מסיבה זו מצאנו לנחוץ לכלול גם שני פרקים על הוגים טרום ציוניים כרנ"ק וגרץ , שתרומתם לשינוי הרדיקלי בתודעה העצמית היהודית וההבנה ההיסטורית היהודית במאה הי"ט נראתה לנו מכרעת . למרות שסדר הפרקים חופף , פחות או יותר , את המהלך הכרונו לוגי , ימצא הקורא מפעם לפעם חריגות מסדר כרונולוגי קפדני , וזאת , על מנת לאפשר דיון רצוף בקבוצת הוגים המרוכזת מסביב לנושא משותף אחד . כתיב השמות והמושגים הלועזיים המובאים בדברי מחברים שכתבו עברית במקורם נשמר כפי שהיה מקובל בזמנם . ראשית צמיחתו של ספר זה בקורס הרצאות על תולדות הרעיון הציוני , שהרציתי באוניברסיטה העברית עם שובי לעבודה מלאה בה , לאחר שפרשתי מתפקידי כמנהל הכללי של משרד החוץ בעקבות הבחירות של ה 17 במאי . 1977 תלמידים וידידים עודדו

עם עובד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר