פרק שמיני פינסקר: מאמנציפציה לאוטואמנציפציה

פרק שמיני פינסקר : מאמנציפציה לאוטואמנציפציה רישומם של מאורעות 1881 הביא לפרסומה של אחת המסות המרכזיות בתולדות המחשבה הלאומית היהודית , שטבעה גם מושג חדש , פולמוסי ומהפכני , בוויכוח הציבורי היהודי . בשנת 1882 פירסם רופא יהודי רוסי , ליאו פינסקר , בעילום שם חיבור בלשון הגרמנית וכותרתו ו אוטואמנציפציה . בדור שבו היווה מושג האמנ ציפציה את מוקד ההזדהות המרכזי של כל המבקשים לתקן את מצב היהודים בעולם שלאחר המהפכה הצרפתית , הפך מושג האוטואנמציפציה לקריאת תגר על המחשבה המקובלת בקרב הציבור היהודי המשכיל והליברלי . גם פינסקר גדל באודיסה , והוא תוצר מובהק של תרבותה , בן למשפחת משכילים עבריים ( אביו היה חוקר קדמוניות היהודים ושימש מורה בבית הספר העברי הראשון ברוסיה שהוקם , כזכור , באודיסה . ( הוא עצמו למד רפואה ובעת מלחמת קרים שימש כרופא מתנדב בצבא הרוסי וזכה לעיטור מצד השלטונות-הכרה נדירה למדי ברוסיה למפעלו של אדם יהודי . קיצורו של דבר , דוגמא לסיפור של הצלחה של משכיל יהודי שעלה בידו להשתלב בחברה הרוסית . אולם כאצל רבים אחרים מבני דורו , טפחו מאורעות שנת 1881 על פניו של פינסקר , וחיבורו הוא ההתמ...  אל הספר
עם עובד