התוכן

התוכן הקדמה 9 א . הציונות כמהפכה 13 ב . רנ"ק : עם עולם ומועדיו 25 ג . גרץ : המהפכה בתפישת ההיסטוריה של עם ישראל 36 ד . ה ס : סוציאליזם ולאומיות כביקורת החברה הבורגנית 49 ה . אלקלעי ו ק ל י ש ר : בין מסורת למודרניות 61 ו . פרץ סמולנסקין : מהשכלה ללאומיות 71 ז . ליליינבלום : ההשכלה ברוסיה ושברונה 80 ח . פ י נ ס ק ר : מאמנציפציה לאוטואמנציפציה 89 ט . ב ן י ה ו ד ה : לשון , ארץ ולאום 100 י . הרצל : הפריצה אל דעת הקהל 105 יא . נ ו רד או : היהודים ומשבר המערב 119 יב . אחד העם : מדינה יהודית ולא רק מדינת יהודים 131 יג . סיר קין : לאומיות על רקע מלחמת המעמדות 145 יד . ברוכוב : מארכסיזם ציוני 161 טו . א . ד . ג ורדון : עבודה וגאולה 174 טז . ז'בוטינסקי : חד נס-תורת הלאומיות האינטגרלית 182 יז . הרב קוק : הדיאלקטיקה שבגאולה 216 יח . בן גוריון : החזון והעוצמה 227 אפילוג : הציונות כמהפכה מתמדת 247 נספח ביבליוגרפי 258  אל הספר
עם עובד