פרק שני רנ"ק: עם עולם ומועדיו

פרק שני רנ"ק : עם עולם ומועדיו ספרו של ר' נחמן קרוכמל ( רנ"ק , ( מורה נבוגי הזמן , הוא אחד הנסיונות האינטלקטואליים הראשונים , והמרתקים ביותר , להתמודד עם בעיות הקיום היהודי ההיסטורי במסגרת מושגית השאובה מן האסכולות הדומיננטיות של הפילוסופיה של ההיסטוריה של המאה הי"ט . שמו של הספר , כמו גם רמזים הפזורים בין דפיו ובאיגרות רנ"ק , מעיד על ההקבלה המודעת שראה המחבר בינו לבין מפעלו ההיסטורי של הרמב"ם , ולהקבלה זו יש תוכן תיאורטי ממשי : מה הרמב"ם ניסה לשבץ את הבנתה המושכלת של היהדות במסגרת הפילוסופיה האריסטוטלית בת זמנו , כפי שנשתקפה בכתביהם של הפילוסופים המוסלמיים של ימי הביניים , כך ביקש אף רנ"ק להנחות את בני דורו בנבכי זמנם לאורה של הפילוסופיה האידיאליסטית מקאגט ועד הגל . כוונתו היתה לתת תשובה למצוקות הדור היהודי הראשון להשכלה במונחים שהם רלבנטיים לעולם המושגי הפילוסופי הכללי הרווח בדורו . יתר על כן , במהלכו של נסיח זה ביקש רנ"ק להראות כי היהדות עולה בקנה אחד עם עקרונות הפילוסופיה המודרנית ואין תקפותה מתבטלת בעת החדשה ; דווקא בסוגיות שבהן ביקרו הפילוסופים בני דור ההשכלה את היהדות , ניתן לה...  אל הספר
עם עובד