פרק שמונה-עשר בן-גוריון: החזון והעוצמה

פרק שמונה-עשר בן-גוריון : החזון והעוצמה מהרבה בחינות היה בן גוריון איש סתירות : סוציאליסט שבשנות העשרים ביקש ללמוד דוגמא ארגונית מברית המועצות ושמצא את עצמו לאחר הקמת המדינה מזוהה עמ צה"ל ועם חישול עוצמתה הצבאית של ישראל ; הוגה דעות חברתי וכלכלי , שכ מזכירה הראשון של "הסתדרות העובדים" הניח את היסודות המשקיים לחברת העובדים בארץ , ואילו בהיותו ראש ממשלה אהב לומר כי אינו מבין דבר בכלכלה ; איש ריב ומדון לידידיו ולא רק ליריביו , שסימל , עם זאת , עוצמה לאומית מלכדת ; אפיקורוס בהשקפותיו , שעם זאת הרבה לצטט את התנ"ך , דיבר על היות עם ישראל עם סגולה והניח את יסודות הברית הפוליטית בין מפלגות הפועלים לציונות הדתית , שאיפשרה את ההגמוניה של תנועת העבודה עד לסוף שנת ! 1976 אוטודידקט חובב פילוסופיה , שספרי אפלטון ובודהא נושרים מחיקו-ומדי חאקי צבאיים הם לבושו האהוב בתקופה מכרעת של פעילותו הפוליטית ' מנהיג פוליטי שהיד . מוקף תמיד עדת מעריצים שהאדירו את שמו-ושלא הותיר אחריו יורש אחד ראוי לשמו r גדול המנהיגים הציוניים בדור התקומה , שהפך לאחר תש"ח למוקד מחלוקת בתנועה הציונית , אותה המשיל לפיגום שניתן לפר...  אל הספר
עם עובד