הרעיון הציוני לגוניו

עמוד:4

VARIETIES OF ZIONIST THOUGHT Shlotno Avineri עורך הססריד . אהוביה מלכי ן הדפסה שישית תשנ"ט 1999 עיצוב העטיפה : זנדהאוז—איזנשטיין הד 9 סת העטיפה : גרפיקה אפונים בע"מ תל אביב הוצאת ספרים עם עובד בע"מ תל אביב נסדר בדפוס פרידמן ל . ונדפס בתש '' מ בדפוס סטרוד תל אביב Printed in Israel Am Oved Publishers Ltd Tel Aviv 1980

עם עובד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר