פרק רביעי הס: סוציאליזם ולאומיות כביקורת החברה הבורגנית

פרק רביעי הס : סוציאליזם ולאומיות כביקורת החברה הבורגנית באישיותו ובפועלו של משה הס נפגשו שני זרמים פוליטיים ואידיאיים רבי עוצמה , שנתפשו להם בני הדור הראשון לאמנציפציה-סוציאליזם וראשיתה של ההגות הציונית . אלא שמשה הס מעורב היה בשניהם , ושתי אידיאולוגיות אלו אחוזות ודבוקות זו בזו במחשבתו . בעת פטירתו ב , 1875 לאחר שנים של פעילות בתנועה הסוציאליסטית הגרמנית והבינלאומית , נחרתה על מצבתו של הס בבית הקברות שליד קלן הכתובת : "אבי הסוציאל דמוקרטיה הגרמנית ; " עם הקמת מדינת ישראל , הועלו עצמותיו ארצה , ועתה נשקף קברו על חוף הכינרת , מול הרי גולן , בצדם של מייסדי הציונות הסוציאליסטית-ברוכוב , סירקין , ברל כצנל סין . ייחוד זה של הס , ששתי תנועות נתלות באילנו , יש לו גם כמד . וכמה היבטים אחרים . עיקר עזבונו מצוי במכון הבינלאומי להיסטוריה חברתית שבאמסטרדאם , אולם חלקים אחרים פזורים בין הארכיון הציוני המרכזי בירושלים-והמכון למרכסיזם לניניזם שליד הוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית של ברית המועצות . דומה , שאין אדם אחר שזכה שיהא עזבונו מפוזר בין מוסדות כה רחוקים זה מזה , כמו שאין אף הוגה אחר שמה...  אל הספר
עם עובד