יהודים בבית המשפט המוסלמי : חברה, כלכלה וארגון קהילתי בירושלים העות'מאנית - המאה השש-עשרה

יהודים בבית המשפט המוסלמי : חברה, כלכלה וארגון קהילתי בירושלים העות'מאנית - המאה השש-עשרה

מחבר: אמנון כהן
שנת ההוצאה: 1993;תשנ"ג
מילות מפתח: סנג'ק ירושלים; משפט; אוכלוסייה יהודית; ירושלים (סנג'ק); סנג'ק; סנגק ירושלים; חוקים; חוק; אוכלוסיה יהודית; דמוגרפיה יהודית
לפני 500 שנה חיה בירושלים קהילה יהודית גדולה, חשובה ותוססת - וכל זאת תחת שלטונו של הסולטאן העות'מאני ובמסגרת החברה המוסלמית.אוצר בלום של ידיעות על עולמה של קהילה זו היה חבוי כל השנים במרתפי בית-הדין המוסלמי ורק עתה נחשף לראשונה - והריהו משנה ואף הופך את אשר ידענו על המציאות דאז.
הספר, שאותו מגישים אנו לקורא, בא לתאר את חייה של הקהילה. אין זו ראייה עצמית, אלא השתקפות של המציאות באספקלריה של בית המשפט המוסלמי, כפי שרשם אותה הקאדי בערבית ובתורכית. העיון בכרכי הפרוטוקולים של אותן שנים מגלה, כי פעמים הרבה בחרו יהודי ירושלים לבוא לפני הקאדי, ולא לפני הרב. במחלוקות שנתגלעו בין יהודי למוסלמי, בין יהודי לנוצרי, ואף כאשר שני הצדדים היו יהודים, באו אל הקאדי לבקש את פסיקתו.אלפים רבים של פסקים שקראנו בכרכי ארכיון בית-הדין בענייני הקהילה היהודית של ירושלים מעידים על מידת האינטנסיביות של תופעה זו; אנו לא יכולנו להביא בספר אלא מבחר רחב ומיצג של פסקי דין אלה.
תעודות ראשונות במעלה אלה מציגות מגוון רחב ביותר של נושאים: ענייני כלכלה וחברה; תיפקוד רשויות המדינה וארגון סמכויות הקהילה; מוסדות עדתיים וסכסוכים משפטיים; משפט פלילי, אזרחי ומסחרי; רישום ירושות, נכסים ועסקאות; מחירים, משקלות ומקצועות; סכסוכים בין אדם לחברו ובין בעל לאשתו (לעתים נשותיו‭.(‬ בקיצור: כל אשר אפשר למצוא בימינו בעמודים הפנימיים והאחוריים של העיתון.שפע הידיעות ועושר הגוונים, העולים מתעודות אלה, מאפשרים לנו לשחזר את המציאות היהודית היום-יומית כפי שנרשמה בקולמוסו של המלומד המוסלמי בן התקופה ההיא.
ספר זה הוא ראשיתו של מפעל רחב-ממדים, שיקיף את 400 שנות השלטון התורכי בארץ-ישראל, ואשר בא לחשוף ולהאיר צדדים עלומים של חיי היהודים תחת השלטון המוסלמי מאז ימי הביניים ועד לימינו אלה. אל הספר
נושא/נושאים: , משפט, העת החדשה
תוכן הספר:
יד יצחק בן-צבי

עמודים:
א  ב  ג  ד  ה  ו  1  2  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  
46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  
71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  
96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  
121  122  123  125  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  
148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  
173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  185  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  
200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  
225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  
250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  
275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  
300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  
325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  343  345  346  347  348  349  350  351  
352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  
377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  
402  403  404  405  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  422  423