הגותו הפילוסופית של הרב סולובייצ'יק - איש ההלכה: דת או הלכה?

הגותו הפילוסופית של הרב סולובייצ'יק - איש ההלכה: דת או הלכה?

מחבר: פנוי פנוי
שנת ההוצאה: 2008
מילות מפתח: פילוסופיה יהודית; סולובייצ'יק, יוסף דב הלוי; פילוסופיה; מחשבת ישראל; מחשבת-ישראל; תיאולוגיה יהודית; תיאולוגיה; סולובייצ'יק, יוסף דב ה.; סולובייצ'יק, יוסף ד. הלוי; סולובייצ'יק, י. דב הלוי; סולובייצ'יק, י. ד. הלוי; סולובייצ'יק, י. ד. ה.; סולובייצ'יק, י.ד.ה.; סולובייציק, יוסף דב הלוי; הרב דוב יוסף; הרב דב יוסף; סולובייצ'יק; סולוביצ'יק; סולובצ'יק; הרב יוסף דב סולובייצ'יק
בספר זה מנתח פרופ` דב שוורץ את כתבי הרב יוסף דוב סולובייצ`יק. הוגה חשוב זה, שנמנה עם מעצבי ההגות היהודית בדורנו, התמודד עם מקורות פילוסופיים יהודיים וכלליים ונקט סגנונות כתיבה שונים ומגוונים. הניתוח רחב היריעה הכולל שני כרכים חושף את רעיונות העומק של הרב סולובייצ`יק כפי שהשתקפו בחיבוריו החל בעבודת הדוקטור שכתב על הרמן כהן וכלה בכתביו המאוחרים.
במוקד הדיון בכרך זה קריאה שיטתית ומדוקדקת של המסה `איש ההלכה`. קריאה זו כוללת שלושה רבדים עיקריים: ניתוח של סגנון הכתיבה המורכב של המסה תוך התייחסות למטרותיו של הרב סולובייצ`יק בכתיבתה, השוואת `איש ההלכה` לכתבים אחרים של הרב סולובייצ`יק שנכתבו באותה תקופה, ופרישת הרקע הפילוסופי העומד בבסיס מסה זו. על בסיס הניתוח שבספר מצביע המחבר על קיומם של רבדים סמויים במסה `איש ההלכה` – רבדים שאינם בולטים בקריאה ראשונית. אל הספר
נושא/נושאים: , העת החדשה
תוכן הספר:
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

עמודים:
1  2  3  5  6  7  8  9  10  11  12  13