פרק חמישה עשר 'איש ההלכה' כעבור כעשרים שנים: מה נשתנה ?

פרק חמישה עשר ' איש ההלכה' כעבור כעשרים שנים : מה נשתנה ? בשנת תשכ"ד , קרוב לעשרים שנים לאחר פרסומו של 'איש ההלכה , ' פרסם הרי"ד הספד לדודו , הרב יצחק זאב סולובייצ'יק ( הגרי"ז , ( ובו הקדיש פרק מיוחד ל"שיטת ר' חיים , איש בריסק . " נקודות המגע שבין ' איש ההלכה' ל'מה דודך מדוד' הן , מטבע הדברים , רבות ורציפות , ואין צורך לפרטן במקום זה . השאלה המעסיקה אותנו כאן היא : האם הפרספקטיבה שבה צפה הרי"ד באיש ההלכה ובה מדד אותו השתנתה ברבות השנים ? ודאי , הבדלי סגנון מהותיים קיימים בין שתי היצירות . ' איש ההלכה' הוא מאמר עיוני ושיטתי , ואילו 'מה דודך מדוד' הוא הספד הנאמר בסגנון דרשני מובהק . ועם זאת מעטה הדרוש מאפשר במידה מניחה את הדעת להתחקות על השינויים המרכזיים שהתרחשו בזווית ראייתו של הרי"ד את איש ההלכה . שינויים אלה מסתכמים בשני מישורים . ( א ) השלמת היבטים שלא נידונו בהרחבה ובהדגשה ב'איש ההלכה ; ' ( ב ) מיתון היבטים קיצוניים של אישיות איש ההלכה . פרק זה מוקדש לדיון בשינויים הנזכרים . הגאון הספד מעצם הגדרתו נדרש לתיאור האישיות , והרי"ד לא פסח על תיאור כזה של הגרי"ז . כמובן , דיון באישיותו של...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן