ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה אוטו ר , ' הקדושה , מ' רון ( מתרגמת , ( ירושלים תשנ"ט . אטקס ע , ' יחיד בדורו : הגאון מווילנה - דמות ודימוי , ירושלים תשנ"ח . אידל מ , ' גולם : מסורות מאגיות ומיסטיות ביהדות על יצירת אדם מלאכותי , ע' מאיר-לוי ( מתרגם , ( ירושלים ותל אביב תשנ"ו . הנ"ל , החסידות בין אקסטזה למאגיה , ע' ידין ( מתרגם , ( ירושלים ותל אביב תשס"א . הנ"ל , קבלה : היבטים חדשים , א' בר-לבב ( מתרגם , ( ירושלים ותל אביב תשנ"ג . הנ"ל , 'תפיסת התורה בספרות ההיכלות וגלגוליה בקבלה / מחקרי ירושלים במחשבת ישראל א , תשמ"א , עמ' . 84-23 איש שלום ב , ' 'השפה כקטגוריה דתית בהגותו של רי"ד סולוביצ'יק , ' בתוך : מ' אידל ואחרים ( עורכים , ( ספר היובל לרב מרדכי ברויאר ב , ירושלים תשנ"ב , עמ' . 821-799 אלבוים י , ' תשובת הלב וקבלת יסורים : עיונים בשיטות התשובה של חכמי אשכנז ופולין , , 1648-1348 ירושלים תשנ"ג . אלון ג , ' 'ישיבות ליטה , ' כנסת ח , תש"ג-תש"ד , עמ' . 99-91 אליאור ר , ' תורת אחדות ההפכים : התיאוסופית המיסטית של חב"ד , ירושלים תשנ"ג . אלמן י , ' יהדות אמריקה בחברה פלוראליסטית , תל אביב תשמ"ה . אצ'ינסטין פ ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן