פרק חמישי "בא ותורתו בידו": איש ההלכה כאיש דעת

פרק חמישי " בא ותורתו בידו : " איש ההלכה כאיש דעת לאחר שורת הסעיפים המכינים ניגש הרי"ד לתיאור איש ההלכה . כאמור , בסעיפים אלה עיצב הרי"ד בפירוט את דמות איש הדת כדי להבהיר מתוך שלילתה את דמות איש ההלכה . לעומת זאת איש הדעת הוא המודל המכונן את הבנת דמותו של איש ההלכה . בפרק זה נעמוד על המקורות המפרנסים את דמות איש הדעת כדי להבין את יסודות התיאור של איש ההלכה . נראה כיצד המקורות הללו מעצבים את דמות איש ההלכה לפי האידאליזם של הרמן כהן והאסכולה הנאו-קאנטיאנית ולפי הזרמים השונים בפילוסופיה של המדע , ונעמוד על דרכי העיצוב של ההכרה ההלכתית . הלכה ודעת : שני טיפוסים לאחר הצגה תמציתית של איש ההלכה בסעיף החמישי פנה הרי"ד בהמשך הסעיף לדיון באיש הדעת . כזכור הופיע הדיון הראשון בסעיף השני של 'איש ההלכה' ( עמ' , ( 17-15 אולם תיאור זה היה כללי למדיי . הרי"ד הצטמצם בקביעת שאיפתו של איש הדעת לגילוי החוקיות של ההוויה . התיאור המקדים נסב יותר על מבנה אישיותו של איש הדעת . הרי"ד טען שם , שאיש הדעת נרתע מן הנעלם ונמשך לגלוי ; הוא איננו סובל תוהו ובוהו ורודף אחר סדר והנהרה . הרי"ד הציג במקום הנזכר תיאור הנוט...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן