פרק ארבעה עשר "וביקשתם משם": סינתזה בלתי אפשרית

פרק ארבעה עשר ' וביקשתםמשם : " סינתזה בלתי אפשרית בפרקים הקודמים התאמצנו להראות , כי החיבורים 'התודעה ההלכתית , ' ' וביקשתם משם' ו'איש ההלכה' מתואמים היטב . טיפוס איש הדת שבחיבור 'איש ההלכה' הוא נושא החיבורים 'התודעה ההלכתית' ו'וביקשתם משם . ' אפשר לאפיין טיפוס זה בחתירה לפיתוח תודעה סובייקטיבית וטרנסצנדנטית-ייחודית על יסוד כפול : ( א ) הכרת החוקיות המדעית כבסיס להכרת הנעלם ; ( ב ) הכרה בקיומו של הרובד האובייקטיבי ( נורמטיבי ומעשי ) של הדת כבסיס לפיתוח התודעה הסובייקטיבית . איש ההלכה הוא טיפוס המנוגד באופיו ובאוריינטציה שלו לאיש הדת . טיפוס זה משקף את הווייתה של שושלת למדנים , ובמיוחד ר' חיים סולובייצ'יק מבריסק , שאין להם בעולמם כי אם ארבע אמות של למדנות יצירתית מסוג מיוחד . מבחינה תאורטית הכרת איש ההלכה איננה מאפשרת תופעות דתיות-חווייתיות אחרות . אולם מבחינה מעשית פועלים איש ההלכה ואיש הדת זה בצד זה משתי סיבות : ( א ) אנשי ההלכה האידאליים יודעים היטב כי הם אנשי עלייה ספורים , ואת הליכותיהם ההכרתיות הם מנחילים ( במידה משתנה ) לחניכים אליטיסטיים שבישיבות 1 ( ב ) מבחינה חברתית-תאורטית הא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן