סיכום "איש ההלכה" על רקע תקופתו

סיכום יאיש ההלכה' על רקע תקופתו בחיבור זה הצגתי פרשנות לרעיונות המרכזיים של 'איש ההלכה' מתוך ניתוח של החיבור כשלעצמו וברקע כתביו המוקדמים של הרי"ד . הטענה המרכזית שטענתי הייתה שאיש ההלכה הוא טיפוס טהור חד-ממדי , והדיאלקטיקה המוצגת ב'איש ההלכה' היא מדומה . טענה אחרת היא , כי מתוך חד-ממדיות זו נובע היעדר שיח ותקשורת עם איש הדת ואיש הסוד , ויתר על כן : התנגדות סמויה אך חריפה . בדברי הסיום אפתח בשאלה מרכזית שעמדה לפנינו , בעניין הזיקה ההדדית שבין כתביו המוקדמים של הרי"ד : היש בהם משום סתירה וניגוד זה לזה או שמא דווקא השלמה ? ברצוני כעת לנסח שורה של מסקנות בסוגיית האחידות של כתבי הרי"ד לאור הפרשנות העקיבה שהצגתי בפרקים הקודמים ל'איש ההלכה . ' בהמשך נעמוד על השלכות אחדות נוספות הנובעות מפרשנותי מסקנות כאמור , פרטי החיבורים בהגותו המוקדמת של הרי"ד משולבים זה בזה ומשלימים זה את זה . איש הדת הוא החוליה המרכזית והמקשרת את החיבורים השונים על פי טענות אלה ת א . החיבור 'התודעה ההלכתית' מציב את עצם הצורך בהגדרה מובחנת ומחודשת של איש הדת ובתיאור הכרתו המיוחדת , ומתחקה על המתודולוגיה ( הפנומנולוגית , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן