פרק תשיעי " הכול משועבד לו" : מבנה האישיות של איש ההלכה

פרק תשיעי " הכול משועבד לו" י מבנה האישיות של איש ההלכה הרי"ד הרבה בתיאורים המאפשרים לקורא להתוודע לאישיותו של איש ההלכה מאסכולת בריסק . התיאור ההכרתי-התודעתי והמומנט היצירתי של איש ההלכה אינם ממצים את מלוא אישיותו . הרי"ד מעוניין במבנה הפסיכולוגי של דמות אידאלית זו , אף שאין מבנה זה מהותי לחקר הסוגיה האפיסטמולוגית של ההכרה ההלכתית . הוא ידע , כי הנצחה מלאה של טיפוס טהור זה מחייבת הידרשות לאופיו ולהנהגותיו . כאמור , במבנה האישיות של איש ההלכה דן הרי"ד בהרחבה בחטיבה השנייה של החלק הראשון של 'איש ההלכה' ( סעיפים י-יב . ( בפרק זה נידרש תחילה להתייחסויותיו האקראיות של הרי"ד בחטיבה הראשונה של החיבור ( סעיפים א-ט , ( ולאחר מכן נדון בהיבטים שונים מתוך החטיבה השנייה . היעדר התגודדות הרי"ד ציפה מהקורא שיעמוד על תכונות האישיות הנגזרות מהמבנה ההכרתי המיוחד של איש ההלכה . התוצאה מרשימה ומעוררת מחשבה כאחת : איש ההלכה הוא דמות מרוסנת בעלת שליטה עצמית טוטלית , אדישה לרגשות אנושיים אלמנטריים ומונעת בידי כללים מוגדרים מראש ללא סטייה . איש ההלכה נשלט באופן מוחלט וללא לבטים בידי המחשבה ההלכתית האידאלית ....  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן