הגותו הפילוסופית של הרב סולובייצ'יק: איש ההלכה :דת או הלכה ?

עמוד:2

Dov Schwartz The Philosophy of Rabbi J . B . Soloveitchik Vol . I Halakhic Man : Religion or Halakhal הדפסה ראשונה - תשס"ד בהוצאת תבונות מכללת יעקב הרצוג להכשרת מורים ליד ישיבת הר עציון הדפסה שנייה מסת"ב ISBN 978-965-226-356-8 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו"ל Printed in Israel - 2008 Copyright Bar-Ilan University , Ramat-Gan נדפס בישראל -תשס"ח דפוס 'הדר , ' ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר