מפתח שמות אישים

מפתח שמות אישים אבו באכר אבן אלצאיג ( אבן באג'ה ) 282 אביי 395 327 אבנריוס , ריכרד 109 אבן רשד 351 335 אברהם 328 36 35 אברהם אבן עזרא 202 172 אגוס , ג'ייקוב ברנרד 330 אדינגטון , ארתור 136 120 119 138 אוטו , רודול ף 379 179 21 או'ניל , אונורה 226 אורבך , אפרים אלימלך 264 אחא 35 אטקס , עמנואל 273 225 175 131 392 איבסן , הנריק 390 356 איגר , עקיבא 395 אידל , משה 299 181 173 איוב 71-69 איינשטיין , אלברט 138 136 119 327 איסרלש , משה ( הרמ"א ) 395 איש שלום , בנימין 150 אלבוים , יעקב 315 אלבלינגר-סגל , אורה 235 אלטמן , אלכסנדר 202 אליאדה , מירצ'ה 30 אליאור , רחל 182  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן