פרק ראשון פתיחת 'איש ההלכה': דיאלוג סמוי עם איש הדת

פרק ראשון פתיחת 'איש ההלכה : ' דיאלוג סמוי עם איש הדת במקרים רבים הציג הרי"ד את דעותיו באמצעות השימוש בטיפוסים ' טהורים ; ' והמפורסמים שבהם הם איש ההלכה ואיש האמונה . הטיפוסים הטהורים ( האידאליים ) מורכבים ממאפיינים של טיפוסים טהורים אחרים ( איש הדת ואיש הדעת , איש המין ואיש האלוהים , איש ההדר ואיש האמונה , איש הגורל ואיש הייעוד , ( והיחסים שבין הטיפוסים השונים הם לעתים מסובכים ורב-ממדיים . בחיבורנו זה נעסוק בניתוח הדמות האידאלית של איש ההלכה תוך בחינת פירוקה למרכיבים טיפולוגיים ראשוניים , וליתר דיוק הצגתה כדמות שאיננה ניתנת לפירוק כזה . ניתוח כזה דורש דיון מעמיק במעמדו ובמקומו של איש הדת ביחס לאיש ההלכה . למשימה זו מוקדשים הפרקים הראשונים של חיבורנו . פרק זה מוקדש לסעיף הפותח את 'איש ההלכה . ' במהלכו אף נציג את שורת התזות על כתיבת 'איש ההלכה , ' שאותן אנו באים לבחון ולנתח . איש ההלכה : דמות מאוזנת (?) כבר בראשית החיבור 'איש ההלכה' תיאר הרי"ד את איש ההלכה כדמות שיש בה איזון בין איש הדת ואיש הדעת . יש באיש ההלכה מאפיינים של איש הדת מזה , לאמור קרע פנימי , סתירות ושאיפה לטרנסצנדנטיות , ו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן