פרק שני דמותו של איש הדת: בין דת לדעת

פרק שני דמותו של איש הדת : בין דת לדעת ' איש ההלכה' פתח בהתמקדות בדמותו הדיאלקטית של איש הדת . כבר עמדנו לעיל על ההצגה השקולה-כביכול של איש הדעת ושל איש הדת בסעיף השני של 'איש ההלכה , ' בניגוד לסעיף הראשון , שבו הועמד איש 1 הדעת בצל . כן ראינו , שהרי"ד סולובייצ'יק מתח ביקורת קשה על איש הדת המנותק מהתבונה . מבחינתו , פילוסופים ( שלהגותם זיקה דתית ) הנסחפים אחר החוויה הדתית הסובייקטיבית ללא הרובד האובייקטיביהדתי וללא הסייגים הרציונליים גורמים לתוהו ובוהו . כניסתו של איש הדת לתמונה הייתה אפוא שלילית במובהק . ברצוננו לברר כעת ביתר פירוט ועל דרך החיוב : כיצד נבנית דמותו של איש הדת מתוך הכתבים המוקדמים של הרי"ד ? האם איש הדת הוא טיפוס הומוגני ? ועוד : מה היחס בין איש הדת לאיש הדעת - האם מדובר בשני טיפוסים שונים לחלוטין , או שמא בדגמים מעורבים ומורכבים ? לאחר הדיון בשאלות אלה בפרק זה נבחן בשני הפרקים הבאים דגמים היסטוריים-קונקרטיים של איש הדת . גילוי והסתר " כמה שונה היא גישת איש הדת מגישת איש המדע וההכרה - הטיפוס הקוגניטיבי - לעולמו של הקב"ה" ( עמ' . ( 15 משפט זה , הפותח את הסעיף השני של החי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן