פרק שמיני "שיחת שמי תכלת והצהרת החובה" : זיקת ההכרה ההלכתית לנורמה

פרק שמיני " שיחת שמי תכלת והצהרת החובה" י זיקת ההכרה ההלכתית לנורמה הדחייה של תורת הסוד , שעסקנו בה בפרק הקודם , היא יסוד מכונן בהכרת איש ההלכה . לאחר שהציג הרי"ד את הכרת איש ההלכה בדרך ? החיוב , הניח לקורא לעמוד על טיבה בדרך השלילה ההכרה ההלכתית איננה טרנסצנדנטית , כלומר היא מתעלמת מהעולם הממשי-האיכותי או הסובייקטיבי ( כמו בתורת הסוד ) מזה ומהעולם המטפיזי מזה . הכרת איש ההלכה מורכבת משורה של שיפוטים שדרכם מתהווה המציאות האובייקטיבית . במהלך הדיון שהתחיל בסעיף החמישי של 'איש ההלכה' והסתיים בסעיף השביעי גילה הרי"ד , שמודל האידאליזם ההכרתי של הרמן כהן הוא המפתח ההולם ביותר להבנת ההכרה היוצרת של איש ההלכה . במקביל טרח הרי"ד לנקותה מסיגי ההכרה של איש הדת . הכרת איש ההלכה מושתתת על תהליך מתמשך של שימוש בדגמים כמותייםאידאליים ובמתודות אנליטיות במגמה לחשוף את יסודותיה של ההכרה . מאחר שכתיבתו של הרי"ד מיועדת להתאים את 'איש ההלכה' לקורא שאין לו ניסיון ב'לומדות , ' קורא כזה עשוי לתהות : מה בין האידאליזם הקיצוני של הרמן כהן לבין ההכרה ההלכתית-העיונית ? כדאי להבהיר היטב עניין וה : הרי על פי ניתוחו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן