פתח דבר

עמוד:8

התפתחותה של משנתו של הרב סולובייצ'יק מתאפיינת בכמה דפוסים קבועים ומשתנים : א . דגמי אישיות . הקוטב של אישור עצמי , של ביטחון ושל אישיות המתקיימת בשלום ובנינוחות עם עצמה מתואר תמיד באמצעות האידאליזם ההכרתי מיסודו של הרמן כהן והתפיסה הקונבנציונליסטית בפילוסופיה של המדע . קוטב זה נכרך בהישגים המדעיים או בהערכה מופלגת למדע . מולו ניצב הקוטב של חוויה מטרידה , של תודעה חצויה או של קיום חסר נינוחות ( ניכור , חרדה , בדידות וכדומה . ( דגמים קוטביים כאלה מופיעים לכל אורך שנות הגותו של הרב . ב . התפתחות . את קווי ההתפתחות ההגותית אפשר לקבוע על פי הכתבים הרעיוניים . הראשית נעוצה בחקר האידאליזם הביקורתי ( דוקטורט שהתפרסם בשנת . ( 1932 קו ישר מוליך מהדוקטורט ל'איש ההלכה , ' שהוא יישום כמעט מלא של האידאליזם הביקורתי על חידושי תורה . משקל נגד לאידאליזם הביקורתי מופיע בכתבים המונוגרפיים שנתחברו בסביבות , 1945 ובהם מופיעה הגישה הפנומנולוגית לדת . גישה וו מתארת תודעה דתית סוערת ומפולגת . לאחר כעשור מתעשרת כתיבתו של הרב בתיאור אקזיסטנציאליסטי של החיים הדתיים . ג . היקף . המונוגרפיות רחבות היריעה , 'איש ההלכה' כביטוי של חשיבה אידאליסטית-הכרתית , 'וביקשתם משם' ו'התודעה ההלכתית' כביטוי של חשיבה פנומנולוגיה , ו'איש האמונה' כביטוי של חשיבה אקזיסטנציאליסטית , מאפשרות הנחת שלד רעיוני קבוע ומשתנה של משנת הרב . על כן הן הבסיס לדיון המוצע לקורא במחקרי זה . ההיבטים הצורניים והתוכניים המגוונים של משנת הרב נכרכים במאפיינים אחרים , שכבר דנו בהם במסגרות שונות , כגון חשיבה טיפולוגית ואוריינטציה דרשנית , ולא נדון בהם במסגרת זו . שני הכרכים יחד מוגשים אפוא לקוראים בתקווה שמשנתו המעמיקה של הרב סולובייצ'יק תהיה נושא לדיון מחודש . אני מודה לחברי הוועדה האקדמית של הוצאת אוניברסיטת בר-אילן שמצאו לנכון להדפיס גם את הכרך הראשון , למרגלית אבישר ולצוות המסור של ההוצאה לאור , ואחרון אחרון חביב , תלמידי מאיר מוניץ , שאלמלא סיועו העיוני והמעשי לא הייתה הדפסה זאת יוצאת אל הפועל .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר