פרק שנים עשר שינוי או פרשנות: תשובה ביצירתיות של האישיות

פרק שנים עשר שינוי או פרשנות : תשובה ביצירתיות של האישיות בשני הסעיפים המסיימים את החיבור 'איש ההלכה' עסק הרי"ד בסוגיות רעיוניות , חלקן בעלות זיקה מהותית להלכה העיונית ואחרות קשורות אליה בקשר מלאכותי , בתוקף היותן ביטוי של יצירתיות . בסעיף הראשון של החלק השני של 'איש ההלכה' הוצגה היצירתיות כבריאת עולמות ; אולם הצגה זו הייתה שלילית יותר מאשר חיובית . הרי"ד נתכוון בסעיף זה להציג את היצירתיות כהגשמת ההלכה בעולם הממשי-האיכותי , כלומר בחתירה לאישור מלא של המבנים הטהורים המתהווים בהכרה , ובעיקר כדחיית המיתוס והמיסטיקה r לשם כך השתמש הרי"ד בדימויים המיתיים עצמם : יוצר העולמות ( איש ההלכה ) גובר על ה'איך . לעומת זאת בשני הסעיפים האחרונים של 'איש ההלכה' מתוארת היצירתיות במאפיינה החיובי : יצירה עצמית . בסעיפים אלה יש מעבר מהממד החיצוני-האיכותי של היצירתיות ההלכתית לממד הפנימי-האישיותי . הרי"ד בחר את שלושת הביטויים המשמעותיים ביותר של היצירה העצמית של איש ההלכה : תשובה , השגחה ונבואה . סוגיית התשובה נידונה בזיקה לתפיסת הזמן , ובעניין זה נעסוק בפרק זה . ' חילוקים' הסעיף השני בחלק השני של 'איש ההלכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן