במקום חתימה

במקום חתימה את העיון הבריסקאי ואת דרך החינוך וההנהגה המתלוות אליו ספגתי בשנות לימודי בישיבת 'כרם ביבנה . ' לוותיקה שבישיבות ה'הסדר' הגעתי מאחר שראיתי בה ישיבה הקרובה ביותר לדגם הקלסי של הישיבות הליטאיות . כצעיר תוהה ותועה איוותה נפשי ללמוד בישיבה גבוהה . לא ראיתי כל סתירה בין היותי בוגר תיכון דתי וחברותי ב'בני עקיבא' לבין המשך לימודים תורניים בהיקף מלא בישיבה שאיננה ציונית . אפשר שהאווירה בחיפה בשנות השבעים של המאה שעברה לא החריפה את הפרדוקס , ואפשר גם שהנורמה שהייתה אז בישיבות התיכוניות , שלפיה מובחרים שבתלמידים נותבו לישיבות שאינן ציוניות , תרמה לכך . דווקא הדגם החרדי-הליטאי משך את לבי , ובישיבה מסוג כזה ביקשתי לבלות את ימי חורפי . אולם באותם ימים לא אפשר החוק לבוגרי בתי ספר תיכונים ממלכתיים-דתיים ללמוד בישיבות שאינן ב'הסדר . ' מהלכים שנקטתי בסיוע הרב יואל קלופט וחבר הכנסת לורנץ מ'אגודת ישראל' לא הועילו . דרכו של ידיד שהלך עמי בדרך זו צלחה , ושמו נשמט מהרשימות ; לא כן דרכי . מנקודת מבטו של מתבגר אחת היא לי : נגזר עליי ללמוד בישיבת הסדר . את סיפורי שטחתי בכנות נוקבת לפני ראש הישיבה , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן