הגותו הפילוסופית של הרב סולובייצ'יק: איש ההלכה :דת או הלכה ?