הדרה חברתית וזכויות אדם בישראל

הדרה חברתית וזכויות אדם בישראל

מחבר:
שנת ההוצאה: תשס"ח-2008
מילות מפתח: זכויות הפרט; זכויות האדם; זכויות האזרח; Human Rights
שני מושגים עומדים בבסיס ספר זה: הדרה חברתית וזכויות אדם. מטרת הספר לחשוף, ולו באופן חלקי, את תוצאות המפגש בין תפיסת עולם הרואה בזכויות אדם מרכיב יסודי ומהותי באופייה של מדינת ישראל לבין המציאות הישראלית בראשית האלף השלישי אשר במסגרתה, בהקשרים רבים ומגוונים, קבוצות ויחידים בחברה מוצאים עצמם מודרים ממעגלי הפעילות וממוקדי העוצמה והכוח. כיבוד זכויות אדם הלכה למעשה מחייב כי אדם לא יסבול מהדרה חברתית. אף על פי כן, השיח העיוני והציבורי בישראל, המנסה לקשר בין המושגים הדרה חברתית וזכויות אדם, צנוע.
בפרקים השונים של ספר זה מוצגים ממצאי מחקרים וניתוחים עיוניים שנעשו על ידי מגוון חוקרים, אנשי מקצוע ופעילים חברתיים הנוגעים כולם בהיבטים של הדרה חברתית וזכויות אדם בחברה הישראלית.
הדבר נעשה מתוך פרספקטיבה רחבה הנוגעת באוכלוסיות מוחלשות מגוונות ובהקשרים מקצועיים וכלכליים שונים. התמונה הכוללת העולה מאוסף הממצאים והתובנות הנחשפים בכל אחד מהפרקים יוצרת פסיפס מרתק של פער – לעיתים אף תהום של ממש – בין הרטוריקה של זכויות האדם ברמת השיח העיוני, השיפוטי, המקצועני או הציבורי ובין מציאות ההדרה מהן סובלות אוכלוסיות מודרות ומוחלשות בישראל. פער זה הוביל לדיונים בתיקון חברתי, המאתגרים את הקורא לבחון מחדש את הסתכלותו על החברה הישראלית. אל הספר
תוכן הספר:
רמות

עמודים:
1  2  3  5  6  7  8  9  10  11  12  13