אנטומיה של כישלון: על קשיים בשיח שבין העובד הסוציאלי לאמהות שילדיהן הורחקו מהבית בצו בית משפט יעל פרץ, ורד סלונים־נבו

אנטומיה של כישלון : על קשיים בשיח שבין העובד הסוציאלי לאמהות שילדיהן הורחקו מהבית בצו בית משפט יעל פרץ , ורד סלונים נבו בחלקו הראשון של המאמר מתוארת ההדרה החברתית והמשפטית של הורים שילדיהם הוצאו מחזקתם בצו בית משפט כפי שהיא באה לידי ביטוי בהתעלמותם של המחקר והפרקטיקה של העבודה הסוציאלית - ובעקבותיהם גם של בתי המשפט - מהווייתם ומסיפורם של ההורים האלה ; בחלק השני מובא הנרטיב הנחשב ללגיטימי בשיח החברתי והמשפטי בתור הבניה חברתית שבכוחה לעצב מציאות ; חלקו השלישי של המאמר עוסק בתבניות החוזרות בנרטיבים המתעצבים בשיח ; בחלק הרביעי והאחרון מתואר מחקר איכותני שבחן את התבניות שעל פיהן אמהות שילדיהן נלקחו מהן בצו בית משפט חרף התנגדותן עיצבו את סיפורן בשיחה עם העובד הסוציאלי ; חלק זה הוא עדות לדיסוננס המאפיין את השיח בין העובדים הסוציאליים ובין האמהות שילדיהן נלקחו מהן בצו בית המשפט , דיסוננס המהווה רכיב מרכזי בתהליך ההדרה של ההורים האלה , המתרחש למרות מאמציהם הכנים של העובדים הסוציאליים לחבור אל ההורים , ואולי בגלל המאמצים הללו . א . למה חשוב להקשיב להורים שילדיהם נלקחו מהן בצו בית משפט חרף התנגדו...  אל הספר
רמות