על סבל וקולותיהם של ילדים ממשיים במשפט הישראלי יאיר רונן

על סבל וקולותיהם של ילדים ממשיים במשפט הישראלי יאיר רונן יש הסבורים שמיותר לדון בשאלת יחסו של המשפט להתנסויות הילד , ועמדתם בעניין זה היא שהמשפט ככלל אינו יכול ואינו צריך לקדם את רווחתו הפסיכולוגית של הפרט , ולכן התשובה לשאלה אם המשפט נענה לסבלו של הילד ברורה מאליה ואינה מצדיקה דיון נוסף . לשיטתם , אין לצפות שהמשפט ייענה לסבל , שכן עומדים בפניו יעדים אחרים . החיבור הנוכחי זה דוחה עמדה נפוצה זו . בסיס תאורטי משפטי לעמדה נגדית ניתן למצוא באסכולת תורת המשפט הטיפולית , ( Jurisprudence Therapeutic ) המניחה שהמשפט צריך לקדם את רווחתו הפסיכולוגית של הפרט הן באמצעות הוראות החוק והפסיקה הן באמצעות ההליכים המשפטיים ( ראו למשל . ( Wexier , 1999 אסכולה זו פרצה לתודעה המשפטית הרחבה בעיקר בעשור האחרון של המאה שעברה ( Daicoff , 2000 ) ובהקשר המשפטי הישראלי היא נידונה בדיון מקיף ראשוני בכינוס שנערך באוניברסיטת בר אילן בשנת . 2007 גישה זו שואפת לקדם את התחכום הפסיכולוגי ואת הבין תחומיות של החשיבה ושל העשייה המשפטית , ולעשות שהמשפט ימלא בחייהם של בני האדם תפקיד אנושי יותר , מרפא , מאחה . התהליך ההדרגתי ...  אל הספר
רמות