הדרת בני נוער על ידי תירגם: הטענה על חולי נפשי כתהליך של הבניה עצמית המאפשר הכלה בעולם המבוגרים אבי גולדפרב

הדרת בני נוער על ידי תירגם : הטענה על חולי נפשי כתהליך של הבניה עצמית המאפשר הכלה בעולם המבוגרים אבי גולדפרב פורז : מוזיקת טרנס מהווה זרם אחד בתנועה שצמחה בעשר השניס האחרונות [ ... ] בנימין אלון : חבר הכנסת פורז אפשר להדגים קצת ? [ ... ] נסים דהן : ביקשתי את זה בהתחלה . אין פה טייפ [ ... ] ? רפאל פנחסי : משטרת ישראל נגד המפלגה הליברלית . המשטרה רוצה להגן מפני סמים והמפלגה הליברלית הזאת הולכת להפריע למשטרה בעבודתה . פשוט קשה לי להאמין ) . מתוך דברי ועדת הרווחה של הכנסת , הישיבה המאתיים ושבע עשרה של הכנסת הארבע עשרה , יום רביעי , כג' סיוון תשנ"ח 17 , ביוני . 1998 ( . http : // www . knesset . gov . il / Tql // mark 01 / h () 005964 . html מבוא הרקע למאמר זה הוא תהליך הדרתם של צעירים ושל תרבותם מהשיח החברתי בישראל , הדרה שנעשית על ידי גינוי ותיוג שלילי של תרבות הצעירים . להלן אציג חלק ממארג קשרי הגומלין החברתיים המשותפים לתהליכי ההדרה החברתית , ולשם כך אגשר בין שני תחומים של מדעי האדם : הפסיכולוגיה , דהיינו הבנת פעילותו של היחיד מתוך ניסיון להבין את מניעיו הפנימיים , והאנתרופולוגיה - הבנת...  אל הספר
רמות