"להיות האדם השונה": מעגלי הדרתן של נשים דרוזיות נחשוניות נעמי וינר־לוי

" להיות האדם השונה : " מעגלי הדרתן של נשים דרוזיות נחשוניות נעמי וינר לוי זה היה צעד קשה , לא נוח , והיו בזה גם הרבה קשיים [ ... ] כי להיות האדם השונה , זה לא קל , כולם הסתכלו עליי , כולם הצביעו עליי , בכפר , באוניברסיטה [ ... ] ... הייתי הולכת באוניברסיטה ושומעת באוזניים לוחשים אחד לשני "אם אל פוטה" כך קראו לי - זו שהולכת עם מטפחת על הראש ... בלי שם , לא הכירו את השם . ( נהלה ) כך מתארת נהלה , סטודנטית דרוזית , את תחושות הבדידות , הזרות והאי שייכות שחשה בזמן לימודיה באוניברסיטה . נהלה היא אחת מנשות העדה הדרוזית שפנו בשלהי המאה העשרים ללימודים גבוהים למרות האיסורים המסורתיים הנהוגים בעדה ואף על פי שאנשי הדת והעדה הטילו עליהן ועל משפחותיהן חרם דתי וחברתי . במאמר זה אני מתמקדת בחוויותיהן האישיות של הנשים הדרוזיות הנחשוניות האלה , שחוו הדרה והשתקה . הוא נוגע להיבטים שונים של הדרה שעלו בשלבים שונים של חייהן : עוד לפני פנייתן ללימודים גבוהים הן חוו הדרה מגדרית , שנבעה ממעמדן בתור נשים בחברה מסורתית פטריארכלית . עם צאתן ללימודים סבלו חלקן מחרם שהטילו עליהן ועל משפחותיהן אנשי הדת משום היותן ...  אל הספר
רמות