הקדמה: על זכויות אדם ועל הדרה חברתית ישראל דורון, ורד סלונים־נבו, יאיר רונן

עמוד:11

שנגרם לא מתוך נקיטת עמדה מודעת אלא מתוך אי ידיעה : מאמרן של יעל פרץ וורד סלונים נבו " , אנטומיה של כישלון : על קשיים בשיח שבין העובד הסוציאלי לאמהות שילדיהן הורחקו מהבית בצו בית משפט , " מציג ומנתח מחקר איכותני שבמרכזו שיחות עם נשים . מדובר בנשים שפנו לבית המשפט ושבית המשפט ראה בהן אמהות מזניחות או מתעללות . המאמר עוסק באנטומיה של הכישלון הרובץ לפתחן של שיחות כאלה במערכת הרווחה , ובניסיון להצביע על אחת הסיבות המרכזיות לקושי שיש לעובדים הסוציאליים ליצור "ברית של היעזרות" עם פונים ממשפחות רב בעייתיות בכלל ועם הורים , ובייחוד אמהות , שילדיהם הורחקו מהבית בצו בית משפט בגין הזנחה או התעללות בפרט . בניגוד לתפיסה המתארת את המפגש בין העובד הסוציאלי לפונה ממשפחות רב בעייתיות כ"קואליציה של ייאוש , " פרק זה מתמקד בקשיים העלולים להכשיל את המפגש בין הפונים לעזרה ובין העובדים הסוציאליים , קשיים שמקורם במודלים הפרשניים השונים שכל אחד מהם מביא למפגש . שער שני : מעגל החיים בשער זה נדונה הדרה שמקורה המובהק הוא בהגדרתם של אחרים שמקור התיוג שלהם הוא בהשתייכותם לקבוצות גיל - ילדות , נעורים , זקנה - שאין להם , או כמעט אין להם , קול אוטונומי בגרעין המרכזי של החברה , ומתוך כך הם נדחקים לשוליים ומוצאים את עצמם מודרים מהמרכז . בשער זה כללנו ארבעה מאמרים , ששניים מהם עוסקים בהדרת הילדים , אחד בהדרת בני נוער , והרביעי - בהדרתם של זקנים . ראשון בשער זה הוא מאמרו של ישראל צבי גילת " , האומנם שיקולי 'טובת הילד' בחקיקה ובפסיקה הישראלית מונעים את תופעת ההדרה החברתית . " ? המאמר מנתח את מפת התנועה של היחסים בין הורים לילדים במשפט הישראלי על שני צירים שלפעמים חותכים זה את זה , לפעמים משיקים זה לזה , ולפעמים אף מקבילים זה לזה : הציר האחד הוא הילד כלשעצמו , זכויותיו ואחריותו . הציר האחר הוא המאבק המתנהל בין שני ההורים על ילדיהם . רק ניתוח והבנה של היחסים בין שני הצירים מאפשר הבנה של ממש לדרך שבה שיח "טובת הילד" במשפט הישראלי מתמודד עם ההדרה החברתית של ילדים בישראל . ניתוח תקופת הילדות בחיים ממשיך בפרק של יאיר רונן " , על סבל וקולותיהם של ילדים ממשיים במשפט הישראלי . " נקודת המוצא של המאמר היא דיון במושג הסבל , והסוגיה המרכזית הנדונה בו היא שאלת ההיענות לסבלו של הילד בסדר היום הציבורי , או בנוסח אחר , אם המשפט והמדיניות החברתית בישראל נענים לסבלו של הילד ואיך התשובות לשאלות האלה נוגעות להדרתם של ילדים ושל בני משפחותיהם מהשיח הציבורי והמשפטי .

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר