הדרה חברתית וזכויות אדם בישראל

עמוד:2

Human Rights and Social Exclusion in Israel Ya'ir Ronen , Israel Doron , Vered Slonim-Nevo Editors : עריכה לשונית : אלי גיא הפקה ; איה דראל עיצוב עטיפה : נוטלסטודיו סדר מחשב ועימוד : רחל שמיר מסת"ב ISBN 978-965-274-445-6 © כל הזכויות שמורות להוצאת רמות - אוניברסיטת תל אביב . Ramot - Tel Aviv University אין להדפיס ללא אישור בכתב מהמו"לים כל חלק מהספר הזה , אין לייצרו מחדש או להשתמש בו בכל צורה שהיא , אלקטרונית או מכנית , או באמצעים אחרים הידועים כיום או שיומצאו בעתיד , כולל צילום או הקלטה או בכל סוג של מאגרי מידע . יצא לאור בשנת תשס"ח Printed in Israel , 2008 2008-

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר