הדרה חברתית וזכויות אדם בישראל

הדרה חברתית וזכויות אדם בישראל עורכים : יאיר רונן , ישראל דורון , ורד סלונים נבו הוצאת רמות - אוניברסיטת תל אביב Human Rights and Social Exclusion in Israel Ya'ir Ronen , Israel Doron , Vered Slonim-Nevo Editors :  אל הספר
רמות