הקדמה: על זכויות אדם ועל הדרה חברתית ישראל דורון, ורד סלונים־נבו, יאיר רונן

עמוד:7

הקדמה : על זכויות אדם ועל הדרה חברתית ישראל דורון , ורד סלונים נבו , יאיר רונן בבסיס הספר שלפנינו מונחים שני מושגי יסוד : זכויות אדם והדרה חברתית . מטרת הספר היא לחשוף , ולו רק חלקית , את תוצאות המפגש בין תפיסת עולם ערכית משפטית הרואה בזכויות אדם רכיב יסודי ומהותי באופייה של מדינת ישראל ובין המציאות הישראלית של תחילת האלף השלישי , שבה קבוצות ויחידים בחברה מוצאים עצמם מודרים בהקשרים רבים ורבגוניים ממעגלי הפעילות או קבלת ההחלטות וממוקדי העוצמה והכוח . זכויות אדם , או "זכויות טבעיות , " הן הזכויות האוניברסליות המוקנות לכל אדם באשר הוא אדם מכוח טבעו וכבודו האנושי בכל עת ועת ובלי תלות בכוחו של שלטון או שליט כלשהו . את השורשים למחויבות לזכויות אדם ניתן למצוא במסורות התרבותיות המרכזיות של העולם עוד בתקופות קדומות יותר . כך , לדוגמה , יש הטוענים כי בהלכה היהודית ניתן למצוא עוד מקדמת דנא עקרונות יסוד של הכרה בזכויות האדם . ( Cohen , 1991 ) מאז ועד היום מושג זכויות האדם התפתח בהדרגה . כך עוגן המושג בתקופות מאוחרות יותר בדרכים שונות הן בגישות פילוסופיות דאונטולוגיות , דוגמת זו של עמנואל קאנט , הן בפילוסופיות טלאולוגיות , כגון תפיסת התועלתנות של ג'ון סטיוארט מיל , הן בגישות דוגמת תפיסתו של עמנואל לוינס , המבקשות להתעלות מעל מגבלות התבונה הרציונליסטית ומעל התועלתנות האינדיווידואליסטית ולהציע משטר זכויות הנענה לסבלו של הפרט ושבו באים לידי ביטוי אחריות וחמלה כלפי האחר באשר הוא אדם . ( 1990 ; Minow , 1990 , 1996 ; Robbins , 2001 Connolly , 1996 ; Kleinman , 1996 ; Levinas , 1988 , ) בד בבד עם התפתחות הדמוקרטיה הליברלית המודרנית נקשר המושג " זכויות אדם" במאה העשרים למושגים כגון אזרחות ( citizenship ) או מדינת רווחה . ( welfare state ) מלחמת העולם השנייה והסבל שהמין האנושי נחשף לו במהלכה הביאו בעקבותיהן קפיצת מדרגה במושג זכויות האדם . הדחף למנוע את הישנותן של פגיעות קשות בזכויות אלה הניב מהלך של גיבוש ואימוץ של כמה אמנות בין לאומיות המעגנות מאז את זכויות האדם בכל תחומי החיים בשורה של הסכמות שנלווית להן תביעה מוסרית לאכיפה אוניברסלית , היינו אכיפה בכל מקום וכלפי כל אדם באשר הוא אדם . ב 50 השנים האחרונות

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר