על הסחר בנשים צעירות, על הדרתן ועל היעדרו של דיון בשאלת הרצון החופשי יניב בן הרוש, ג'ולי צוויקל, יאיר רונן

על הסחר בנשים צעירות , על הדרתן ועל היעדרו של דיון בשאלת הרצון החופשי יניב בן הרוש , ג'ולי צוויקל , יאיר רונן מבוא הסחר בנשים הוא תופעה רחבת היקף בעולם כולו , והוא מניב למשתתפים בו רווח כולל של מיליארדי דולרים בשנה . ( Lim , 1998 ) על פי ההערכות הרווחות , היקפו הוא כמיליון עד ארבעה מיליוני בני אדם הנסחרים בעולם בכל שנה . ( Baios , 2005 ) באשר למצב בישראל , על פי דו"ח ועדת החקירה הפרלמנטרית למאבק בסחר בנשים הוברחו לישראל בשנים האחרונות כ 5 , 000-3 , 000 נשים ( ועדת החקירה הפרלמנטארית למאבק בסחר בנשים . ( 2005 , ניכר כי מדובר במספרים גבוהים המחייבים התייחסות מעמיקה לתופעה . סחר בנשים למטרת זנות הוא המקור המרכזי לענף הזנות בארץ , שעל פי דו"ח הצוות הבין משרדי של משרדי הממשלה להתמודדות עם תופעת הסחר בנשים לשם עיסוק בזנות בארץ ולמעקב אחריה , סך כל העברות הכספים הכרוכות בו בישראל מגיע לכדי 3 . 6 מיליארדי דולרים בכל שנד ) . אביב . ( 2003 , רוב הנשים הגיעו מארצות עניות , ובמיוחד מארצות אירופה המזרחית ( Cwikei . iian & Chudakov , 2003 ) על פי המשוער , המחיר המשולם בעבור אישה הוא 10 , 000-5 , 00...  אל הספר
רמות