על זכויות האדם של ה"אחר" ביהדות: ההקשר הישראלי אריק אשרמן

על זכויות האדם של ה"אחר" ביהדות : ההקשר הישראלי אריק אשרמן בבואנו לדון בסוגיית זכויות האדם של ה"אחר" על פי היהדות עומדות לפנינו שלוש שאלות : האם יש ביהדות תפיסה של זכויות האדם , ואם כן , מהי ? מיהו ה"אחר" על פי היהדות ? האם יש קבוצה או קבוצות שהיהדות נוהגת בהן ביחס מיוחד , לטוב או לרע , בגלל מעמדן בתור "אחרים ? " במאמר זד . אטען שניתן להבין את מקורות היהדות ואת המחלוקות הפנימיות המתועדות בהם בדרך שמאפשרת לבטל את רוב גילויי האפליה כלפי קבוצות המוגדרות "אחרים , " ואולי אפילו את כולם . אבל בין שמדובר במקורות היהדות ובין שמדובר במקורות אחרים , הפתרון הטוב ביותר ( שבדרך כלל גם הוא אפשרי ) הוא לא להגדיר את הקבוצות הללו כ"אחרים" מלכתחילה , אלא כ"ךעינו . " אציג פירוש הומניסטי אפשרי של מקורות היהדות , הוא הפירוש שחבריי ואני בעמותת " שומרי משפט - רבנים למען זכויות האדם" דוגלים בו . יש להדגיש שכל אימת שמישהו / י אומר / ת "היהדות אומרת" ראוי שתידלק נורה אדומה . היהדות היא דת רבגונית שיש לה מסורת עתיקה של מחלוקת . רק על דברים מעטים שניתן לומר חד משמעית " ; היהדות אומרת . " לכן , אם בדברים שלהלן אומ...  אל הספר
רמות