"הבלתי־נראים": זקנים בצל אפוטרופסות משפטית ישראל דורון

" הבלתי נראים : " זקנים בצל אפוטרופסות משפטית ישראל דורון במדינת ישראל , בדומה למדינות מערביות רבות אחרות , מתחולל בעשורים האחרונים תהליך מובהק של הזדקנות . עם הקמתה בשנת 1948 הייתה המדינה צעירה יחסית ( שיעור הזקנים , כלומר בני 65 ומעלה , בכלל האוכלוסייה היה פחות מ , ( 4 ° / 0 ועד שנות התשעים של המאה גדל מספרם של הזקנים ביותר מכפליים ( בסוף שנת 2004 היה חלקם של הזקנים בישראל / 9 . 9 ° 0 מהאוכלוסייה , והם מנו יותר מ 680 , 000 איש . ( הצפי לשנת 2025 הוא שאוכלוסיית הזקנים תגיע לכדי 14 % מכלל האוכלוסייה בישראל ( קשישים בישראל . ( 2005 , יש מגוון סיבות להזדקנות החברה הישראלית , ובהן בין היתר ירידה בשיעור הילודה , עלייה בתוחלת החיים והגירתה של אוכלוסייה מבוגרת יחסית במסגרת גלי העלייה מברית המועצות לשעבר בראשית שנות התשעים של המאה העשרים . על פי התחזית הדמוגרפית בישראל , וגם זאת בדומה ליתר החברות המערביות , מגמת "ההזדקנות החברתית" תמשיך ללוות את החברה הישראלית בעשורים הקרובים . תופעת ה"הזדקנות" טומנת בחובה גם ברכה וגם קללה . מחד גיסא , בני אדם חיים שנים רבות יותר , מסוגלים להפיק מחייהם מש...  אל הספר
רמות