הקדמה: על זכויות אדם ועל הדרה חברתית ישראל דורון, ורד סלונים־נבו, יאיר רונן

עמוד:10

שנראה לעין או ממה שמשתמע מעיון תאורטי גרידא בשני המושגים . מלבד זאת ראוי לציין שביקשנו ליצור בספר מקום למפגש בין תחומי שבמסגרתו יחברו יחד אנשי אקדמיה ופעילים חברתיים , שהכשרתם המקצועית היא בתחומי המשפט , העבודה הסוציאלית , האנתרופולוגיה , ההיסטוריה , הפילוסופיה , הפסיכולוגיה והיהדות , כדי לאפשר התוויה של התמונה הבין תחומית והרב תחומית ההכרחית למפגש בין מושגי זכויות האדם וההדרה החברתית . מבנה הספר הספר מחולק לארבעה שערים : דרכי שיח , מעגל החיים , נשים ובדווים ופלסטינים . למותר לציין שבמקומות מסוימים החלוקה שרירותית במקצת , שכן תוכני המאמרים בשערים השונים שזורים לבלי הפרד אלה באלה . עם זאת , הנחנו שהמבנה שבחרנו מחדד את הפרספקטיבה של תמונת הספר השלם ושל מקומם של המאמרים בתמונה הכללית . שער ראשון : דרכי שיח אופיו של השער הראשון הוא מבואי , וניתן לראות בו איך דרכי השיח המקובלות בזרם המרכזי של החברה הישראלית , למשל השיח הכלכלי , הטיפולי והמשפטי , משמשות כלי רב עוצמה להדרה חברתית . המאמר הראשון בשער זה הוא מאמרם של יאיר רונן ומשה קליין " , הדרת ה'אחר' או התרת הספק לטובתו , " ? שניתן לקרוא אותו כמאמר מבוא לספר כולו . כאן התזה המרכזית היא שאנו , היינו כל מי ששותף לשיח הישראלי , בין שהוא ציבורי או מקצועי ( בתחומי המשפט ומדעי החברה , ( מועדים להיקלע למהלך מחשבתי שראשיתו באי שקילת הנרטיב של המודר , המשכו בשלילת האפשרות של האחר ליהנות מספק וסופו בגלישה לוודאות סובייקטיבית של ה"שופטים" באשר לאשם , לפגם או ללקות של האחר המתחזים לאמת אובייקטיבית . לתפיסת המחברים , מהלך כזה עלול לגרום לנו להחליק במדרון חלקלק ותלול . מאמרם של רן רביב ועופר סיטבון " , הדרה חברתית - בין שיח כלכלי לשיח משפטי , " מנתח את היבט ההדרה באמצעות שיח כלכלי , בוחן את הזיקות המורכבות שבין השיח הכלכלי לשיח המשפטי , ומראה איך זיקות מורכבות אלו משפיעות על תהליכי הדרה ועל מעמד זכויות אדם בשיח הישראלי . המאמר מדגים את השפעתה של ההגמוניה של השיח הכלכלי השולט על המערכת ואת הקשיים האינהרנטיים שבפניהם מוצאות את עצמן אוכלוסיות מודדות המבקשות לממש את זכויותיהן בבית המשפט . בפרק השלישי נידון היבט של השיח בהקשר הטיפולי - כשל של שיח

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר