לאן נעלמו/נאלמו הקולות: שיח זכויות אדם ופוליטיקה בטיפול סוציאלי בנערות בדוויות בסיכון צופית גורן, חגית פרץ, ח'יר אלבז, לאה קסן

לאן נעלמו / נאלמו הקולות : שיח זכויות אדם ופוליטיקה בטיפול סוציאלי בנערות בדוויות בסיכון צופית גורן , חגית פרץ , ח'יר אלבז , לאה קסן העבודה הסוציאלית חרתה על דגלה את קידום האידאולוגיה של "זכויות אדם" בתור אחד העקרונות המרכזיים המנחים את הפרקטיקה המקצועית ביום יום . אידאולוגיה זו עומדת למבחן במקרה של ניסיון להגן על קטינים בני תרבות אחרת מפני מנהגים שמקורם במסורת ארוכת שנים שניתן לפרשם כ"הפרה של זכויות אדם . " התחבטויות רבות וקשיים בהתנהלות מול גורמים שונים במערכת מלווים עובדים סוציאליים , בתור אנשי מקצוע מתחום מקצועות העזרה המנהלים מגעים יום יומיים עם קהילות ועם קבוצות אתניות שונות בדרכם לספק הגנה וטיפול לקטינים בני אותן קהילות וקבוצות מיעוט ( פרץ , . ( Al-Krenawi , 1999 ; 2005 במאמר זה נדון בדילמות הנוגעות לזכויות האדם בזירה המקצועית של העבודה הסוציאלית עם החברה הבדווית . באמצעות הצגת מקרה נחשוף את השיח על זכויות האדם המתנהל בין הגורמים המעורבים במקרה . טענתנו היא כי כדי להצליח לספק הגנה מהותית ומשמעותית לקטינים , על כל הגורמים המעורבים להגביר את מודעותם לדילמות האלה ולאפשר לגורמים המט...  אל הספר
רמות