הקדמה: על זכויות אדם ועל הדרה חברתית ישראל דורון, ורד סלונים־נבו, יאיר רונן

עמוד:12

מעגל החיים הבא שהספר עוסק בו באופן ספציפי הוא הנעורים , על היבטי ההדרה והפרת זכויות האדם של גילאי שנות העשרה . מאמרו של אבי גולדפרב " , הדרת בני נוער על ידי תיוגם : הטענה על חולי נפשי כתהליך של הבניה עצמית המאפשר הכלה בעולם המבוגרים , " פותח בדיון מעמיק בתזה שיסודה בטענה ביקורתית על השיח האופייני בזרם המרכזי בחברה כשהיא עוסקת בנוער . המחבר מתאר את הקשר בין מאפייני החברה הפוסט מודרנית ובין התיוג המודבק לצעירים החיים בה והתפתחותם של תסמינים ובעיות רגשיות הקשורות לניכור מהעצמי . תהליך ההתבגרות מצריך סביבה תומכת ב"שלב המורטוריום" הדרוש להבניית זהותו העצמית של המתבגר . אולם הסביבה התרבותית חברתית של תקופתנו מאופיינת בטשטוש זהויות וגבולות ובתחושת חרדה קיומית . בסביבה זו מקובל להשליך את הבעיות של גרעין החברה על השונה , הנתפס כזר או כאחר , להדירו מהמרכז הדומיננטי ולנשלו מאנושיותו . הצעירים הגדלים בסביבה זו אכן חווים תחושות ניכור , זרות וריחוק מעצמיותם . המאמר הרביעי בשער זה עוסק במעגל החיים האחרון , גיל הזקנה : מאמרו של ישראל דורון '" , הבלתי נראים : ' זקנים בצל אפוטרופסות משפטית , " מציג ומנתח ממצאים של מחקר אמפירי על מינוים של אפוטרופוסים לזקנים בישראל . לכאורה ההליך המשפטי של מינוי אפוטרופוס על אדם בגיר מתיימר להגן על זכויות האדם של מי שאינם מסוגלים לעשות בכוחות עצמם לשמירה על זכויותיהם . ברם , כפי שעולה מניתוח הממצאים המוצגים בפרק זה , בפועל ההליך מנוצל בדרך שיש בה משום הדרה דה פקטו של הזקנים בישראל , המוציאה אותם אל מחוץ למעגל החברה ה"צעירה" וה"נורמלית" והוא מחזק תפיסות גילניות ( agism ) של הזקנים במעמד של קבוצת מוחלשת באוכלוסייה . שער שלישי : נשים שער מיוחד בחרנו לייחד לשני מאמרים שעיקרם בסבל שנגרם לנשים מפאת היותן נשים , בשני הקטבים של קשת ההגשמה ( או האי הגשמד ( . האישית של האישה : מצד אחד , מאמר על המחיר שמשלמות בחברה הפטריארכלית הדרוזית נשים שהעזו לצאת ללימודים באוניברסיטאות ; במאמר שאחריו מתואר גורלן של נשים המובאות לארץ לעסוק בתעשיית המין ואת גישת המדינה והחברה בהתנערותן מאחריות חוקית ומוסרית כלפיהן . הפרק הראשון בחלק זה , מאמרה של נעמי וינר לוי '" , להיות האדם השונה : ' מעגלי הדרתן של נשים דרוזיות נחשוניות , " מתמקד בחוויה האישית של נשים דרוזיות שבחרו לצאת ולרכוש השכלה גבוהה , מהלך שכל דרכו כרוכה בחוויות

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר