הקדמה: על זכויות אדם ועל הדרה חברתית ישראל דורון, ורד סלונים־נבו, יאיר רונן

עמוד:9

של השתתפות פעילה ושוויונית בעיצוב אורח חייהם ולבחור את הבחירות הקשורות אליו . מכאן שנראה שיש יחס ישיר בין מושגי זכויות האדם וההדרה החברתית : מכיבוד זכויות אדם מתחייב ששום אדם לא יסבול מהדרה , שכן הבסיס לזכויות האדם הוא שוויון , כבוד האדם , חירות והזכות לאזרחות מהותית . מתוך כך נובע שמציאות שבה יחידים או קבוצות חסרים את היכולת , את הכוח , או את האפשרות לממש את זכויותיהם הבסיסיות ולהשתתף השתתפות פעילה ומהותית בהליכים הדמוקרטיים המעצבים את חייהם , היא מציאות שבה זכויות האדם שלהם מופרות , והפרה זו נוגעת לשורש קיומו של משטר דמוקרטי , עד כמה שכיבוד זכויות אדם טבוע בו . עם זאת , על אף הקשר המושגי הישיר שבין מושג זכויות האדם ובין מושג ההדרה החברתית , השיח בישראל , המנסה לקשר בין המושגים ברמה המחקרית והעיונית , עודנו צנוע יחסית . כך , בה בעת שניכרת התפתחותה של ספרות מחקר גדלה והולכת על זכויות האדם בישראל , ובמידה פחותה יותר , גם על ההדרה החברתית , יש רק מעט מאוד ספרות העוסקת בממשק שבין שני המושגים האלה בהקשר הישראלי , לפחות לא בדרך מפורשת וישירה . ייתכן שההסבר לכך טמון באי הטעמה מספקת של מושג הדרה חברתית בשיח החברתי והאקדמי בישראל בכלל ובקשר שלו לשיח זכויות האדם בפרט . הסבר אחר למיעוט הכתיבה האינטגרטיבית על שני המושגים קשור לתחומים השונים שעליהם מחילים אותם בישראל . את מושג זכויות האדם משייכים בדרך כלל לתחום המשפטי . ואכן , משפטנים ועורכי דין עושים שימוש רב בשיח הזכויות , במיוחד אחרי המהפכה החוקתית של ראשית שנות התשעים . לעומת זאת , המושג הדרה חברתית משויך בדרך כלל לתחומי הסוציולוגיה או העבודה הסוציאלית . להבדיל מהמשפטנים , העובדים הסוציאליים ואנשי מקצוע טיפוליים אחרים משתמשים במושג הדרה חברתית בעיקר כדי ללמוד ולהבין אוכלוסיות מוחלשות ( מה שכונה בעבר "אוכלוסיות מצוקה ( " כחלק ממכלול השיח הטיפולי המקצועי . ייתכן אפוא שהבידול התהומי גורר אחריו גם נתק בין השיח למחקר על שני המושגים הללו . על רקע זה ניתן להבין את מטרתו של ספר זה ואת דרך ארגונו : לקשר ולשלב מתוך התייחסות לתחומי חיים רחבים של היחיד והקבוצה בישראל בין מה שמושגי זכויות האדם וההדרה החברתית באים לייצג . המכנה המשותף , חוט השני המחבר בין כל המחקרים והניתוחים המוצגים בספר זה , הוא ניסיון לחשוף את הזיקה הישירה שבין מציאות של הדרה חברתית של קבוצות שונות בחברה הישראלית ובין הפגיעה בזכויות האדם הבסיסיות שלהם , ולהצביע עליהם . כפי שעולה ממגוון הפרקים שבספר , הקשרים בין מושגים אלו מורכבים יותר ממה

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר