הפוליטיקה של אי־ההכרה: כפרי הבדווים בנגב יצחק (יאני) נבו

הפוליטיקה של אי ההכרה : כפרי הבדווים בנגב יצחק ( יאבי ) נבו הכרה ציבורית בזהויות תרבותיות וקולקטיביות נהפכה באחרונה לנושא מרכזי בפילוסופיה פוליטית , ואף כי הנושא שלפנינו הוא מדיניות ספציפית של אי הכרה - דהיינו , מניעת הכרה רשמית בנוגע לקיומם של כפרים בדוויים ( ותביעות לבעלות על קרקעות ) בנגב - בדיקת הטיעונים שבהם נעשה שימוש בנושא ההכרה כעניין פוליטי יכולה לשמש אותנו היטב בבואנו להבין מדיניות זו ) . יש ספרות מחקר רבה על הרב תרבותיות ועל מושג ה"הכרה , " והיקפה ממשיך לגדול . בהמשך הדברים אפנה אל המחקרים האלה : ( . 1995 ; Margalit & Halbertal , 1994 ; Marion-Young , 1999 ; Taylor , 1994 Kymiicka . 1989 , בלי לקבל במלואה את מה שנקרא ה"פוליטיקה של ההכרה" אטען שהיא מספקת בסיס הולם לביקורת מקיפה על המדיניות העומדת כאן לבחינה בתור הפרה של זכות אנוש אוניברסלית , היינו הזכות ( הנגטיבית ) להגדרה עצמית תרבותית . הנקודה אינה רק שמדיניות מעין זו היא בגדר הפליה על בסיס אתני דתי - היינו אותו הבסיס עצמו המגדיר את ישראל כמדינה - ולא זו בלבד שהיא מושרשת בפרקטיקות התיישבותי ™ של שליטה כפי שאלו התפתחו מאז ת...  אל הספר
רמות